Menu Zamknij

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych

  • kontrola dokumentów pod względem formalno – rachunkowym
  • prowadzenie ewidencji przychodów
  • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
  • przygotowywanie oraz dostarczanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT
  • przygotowywanie oraz dostarczanie do Urzędu Skarbowego rocznych deklaracji
    PIT-28