Menu Zamknij

Kadry i płace

 • sporządzanie list płac
 • sporządzanie rachunków do umowy zlecenia oraz umowy o dzieło
 • rozliczanie zwolnień lekarskich, urlopów, odpraw i ekwiwalentów
 • naliczanie miesięcznych zaliczek z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 
  PIT-4
 • sporządzanie rocznej deklaracji PIT-4R
 • naliczanie miesięcznych składek ZUS, sporządzanie deklaracji oraz wysyłka do ZUS
 • sporządzanie informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach i pobranych
  zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, PIT-8B
 • przygotowywanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego pracowników oraz członków ich rodzin
 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • sporządzanie świadectw pracy
 • sporządzanie zaświadczeń dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników