Menu Zamknij

Prowadzenie KPiR (Księgi Przychodów i Rozchodów)

 • kontrola dokumentów pod względem formalno – rachunkowym
 • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla potrzeb podatku VAT
 • rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku
 • przygotowywanie i składanie do Urzędu Skarbowego rocznych zeznać PIT-36,
  PIT-36L
 • przygotowywanie i składanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT-7, VAT-7K
 • sporządzanie informacji VAT-UE
 • sporządzanie do GUS sprawozdań statystycznych